Joomla Free Template by FatCow Hosting

Djelatnici

IVA MAJETIĆ BOŠKO,univ.mag.med.vet.

 Rođena 30.10.1979. u Zagebu, nakon završene X gimnazije upisuje Veterinarski fakultet, što je bila najveća želja od kad zna za sebe. Nakon završetka fakulteta godinu dana stažira u Veterinarskoj stanici grada Zagreba,nakon čega odlazi na  3 mjeseca u Pretoriju, JAR, gdje radi u privatnoj veterinarskoj ambulanti. Po povratku volontira na zavodu za rentgenologiju Veterinarskog fakulteta, te se u 6 mj 2007. zapošljava u Veterinarskoj stanici Samobor, gdje ostaje do otvaranja svoje ambulante 17.04. 2009. 2008. godine upisuje postdiplomski specijalistički studij Patologija i uzgoj malih mesoždera, te polaže državni stručni ispit za ovlaštenog veterinara.Svake godine sudjeluje na svjetskim i europskim veterinarskim kongresima (SCIVAC Rimini 2005.,2006. i 2007.,FECAVA Dublin 2008.,FECAVA Amsterdam 2010. i 2012.(uključujuči i napredni tečaj abdominalnog ultrazvuka), BSAVA Birmingham i London Vet Show 2013.).2013.magistrirala na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu kao sveučilišna magistra domaćih mesojeda (pasa i mačaka). Od 2013. do 2016. stručno se usavršava za kardiologiju pasa i mačaka na Veterinarskom fakultetu u Ljubljani.U 12.mj. od lipnja 2013. Postaje ekskluzivni zastupnik američke tvrke The Spectrum group, te se intenzivno bavi alergijskim testovima i tretmanima hiposenzibilizacije u pasa i mačaka.Područja posebnog interesa su kardiologija, ultrazvučna dijagnostika, interna medicina pasa i mačaka, te alergologija.

 

  

ANA-MARIA BLJAIĆ, dr.med.vet.
Rođena 11.03.1983. Nakon završetka srednje Veterinarske škole u Zagrebu upisuje Veterinarski fakultet. Nakon završetka fakulteta vježbenički staž započinje u veterinarskoj ambulanti "VET-IVA PET", gdje se nakon položenog stručnog ispita i zapošljava. Područje interesa su joj interna,  laboratorijska dijagnostika, dermatologija, stomatologija te posebno uzgoj i patologija glodavaca, dvojezubaca. Svoje znanje usavršava na domaćim i stranim seminarima, kongresima i radionicama: seminar male prakse "Patologije starije populacije mačaka" u Zagrebu 2013., "Cytology in practice", Beograd, Srbija 2014. seminar male prakse "Urologija pasa i mačaka" te "Parazitologija i vektorske bolesti mačaka", Zagreb 2014., 2. hrvatski kongres veterinara male prakse, Zagreb 2015., radionica "Dermatološke patologije i uloga veterinara u terapiji" i "Zaštita od vanjskih i unutarnjih parazita pasa i mačaka", Zagreb 2015. 3. hrvatski kongres veterinara male prakse, Zagreb 2016., 4. veterinarski kongres veterinara male prakse, Zagreb 2017., Seminar veterinara male prakse iz područja dermatologije pasa i mačaka u Zagrebu 2017., radionica "Praktikum hitne veterinarske medicine", Zagreb 2017.

 

  

 

MAJA KUMPARIĆ, veterinarski tehničar.

Po završetku srednje škole (2008. God.) Zaposlila se na medicinskom fakultetu u Zagrebu, u prostorijama vivarija, Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, gdje je vodila brigu o miševima i štakorima.  Završila je tačaj šišanja pasa 2012. Godine u salonu za uređivanje i šišanje kućnih ljubimaca ''Robi'', nakon čega se zaposlila u Veterinarskoj ambulanti Lonjica, pored Vrbovca gdje je stekla bogato iskustvo rada sa malim i velikim životinjama, te u šišanju i uređivanju kućnih ljubimaca (pasa, mačaka i kunića). 2015. Godine zaposlila se u veteinarskoj ambulanti ''Fabijan'' u Bjelovaru gdje je najviše radila kao groomer pasa, te sudjelovala u liječenju malih životinja. 2016. godine zaposlila se u veterinarskoj ambulanti  ''VET-IVA PET'' 

 

 

 MIRTA PAIĆ RADOVNIKOVIĆ, veterinarski tehničar.

 Rođena 25.9.1997 u Splitu. 2016. godine završava srednju Medicinsku školu u Rijeci,smjer veterinarski tehničar.

Redovno je odrađivala praktičnu nastavu u Veterinarskoj ambulanti RAUNIG(Split),Veterinarskoj ambulanti i salonu "Njuška"(Rijeka) i Veterinarskoj ambulanti "Kućni ljubimci"(Rijeka).

Odlazi u Zagreb,gdje započinje stručno osposobljavanje u "VET-IVA PET". Nada se upisu na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu te su joj područja interesa kirurgija,intezivna njega te uzgajanje i održavanje konja.

 

 

 

IVANA BUGARIN, dr.med.vet

 

Rođena 29.11.1992. Nakon završetka gimnazije Tituša Brezovačkog u Zagrebu upisuje Veterinarski fakultet. Nakon završetka fakulteta, stručno osposobljavanje započinje u "VET-IVA PET". Želja joj je upisati postdiplomski specijalistički studij Patologija i uzgoj malih mesoždera. Područje interesa su joj interna, posebno gastrointestinalni sustav, zarazne bolesti, endokrinologija te laboratorijska dijagnostika. 

 

Hits: 3668